=

Perutusan Pengerusi

Pengerusi

YB. Mejar (B) Dato' Md Anizam bin Abd. Rahman (DJMK., JMK.)

Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan

PERUTUSAN PENGERUSI PMNK

 

 

 Assalamualaikum W.B.T

 Alhamdulillah setinggi-tinggi lafaz kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah S.W.T atas limpahan nikmat dan rahmat serta izinnya laman web PMNK dibangunkan.

Selaku pengerusi PMNK, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli Lembaga Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan semua warga Muzium yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti permuziuman secara berkualiti dalam laman web PMNK ini.

Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam memartabatkan muzium sebagai gedung ilmu dan sumber aspirasi kepada mesyuarat dalam mengenal sejarah dan kebudayaan dan adat resam negeri Kelantan Darulnaim.

Dato’ Mejar (B) Haji Md. Anizam bin Abdul Rahman

Pengerusi

Perbadanan Muzium Negeri Kelantan

Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kebudayaan, Pelancongan Dan Warisan

 

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID