=

Perutusan Pengerusi

Pengerusi

YB. Mejar (B) Dato' Haji Md. Anizam Bin Abd. Rahman (DJMK., JMK.)

Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan,
Warisan dan Pelancongan Negeri Kelantan

PERUTUSAN PENGERUSI PMNK

 

Assalamualaikum W.B.T

Alhamdulillah setinggi-tinggi lafaz kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah S.W.T atas limpahan nikmat dan rahmat serta izinnya laman web PMNK dibangunkan.

Selaku pengerusi PMNK, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli Lembaga Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan semua warga Muzium yang telah memberi komitmen yang tinggi dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti permuziuman secara berkualiti dalam laman web PMNK ini.

Akhir kata saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam memartabatkan muzium sebagai gedung ilmu dan sumber aspirasi kepada mesyuarat dalam mengenal sejarah dan kebudayaan dan adat resam negeri Kelantan Darulnaim.

YB Mejar (B) Dato’ Haji Md. Anizam Bin Abd. Rahman

Pengerusi

Perbadanan Muzium Negeri Kelantan

Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Masyarakat, Kebudayaan, Warisan Dan Pelancongan Negeri Kelantan

 

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Muzium Negara
 • Jabatan Warisan Negara
 • Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
 • Arkib Negara Malaysia
 • Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Muzium Terengganu
 • Muzium Pahang
 • Muzium Perak
 • Muzium Kedah
 • Muzium Pulau Pinang
 • Muzium Negeri Sembilan
 • Muzium Sabah
 • Muzium Sarawak