=

Objektif

 • Sebagai gedung ilmu bagi menyebarkan pengetahuan di samping memberi hiburan dan sumber aspirasi kepada masyarakat dalam mengenal sejarah, kebudayaan, adat resam dan kekayaan semulajadi negeri Kelantan
 • Sebagai penyelamat dan penyimpan warisan sejarah dan kebudayaan bagi tatapan generasi akan datang
 • Menjadi pusat rujukan utama kepada pelajar dan sesiapa yang berminat terhadap sejarah, kebudayaan, adat resam dan alam semulajadi negeri Kelantan
 • Menggalak dan menarik minat masyarakat berbilang kaum mengenai asal-usul mereka bagi mewujudkan suasana harmoni dan mengeratkan perpaduan
 • Membantu dalam usaha mengembangkan industri pelancongan Negara
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Muzium Negara
 • Jabatan Warisan Negara
 • Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
 • Arkib Negara Malaysia
 • Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Muzium Terengganu
 • Muzium Pahang
 • Muzium Perak
 • Muzium Kedah
 • Muzium Pulau Pinang
 • Muzium Negeri Sembilan
 • Muzium Sabah
 • Muzium Sarawak