=

Objektif

OBJEKTIF:

 

 • Sebagai gedung ilmu bagi menyebarkan pengetahuan disamping memberi hiburan dan sumber aspirasi kepada masyarakat dalam mengenal sejarah, kebudayaan, adat resam dan kekayaan semulajadi negeri Kelantan.

 

 • Sebagai penyelamat dan penyimpan warisan sejarah dan kebudayaan bagi tatapan generasi akan datang.

 

 • Menjadi pusat rujukan utama kepada pelajar dan sesiapa yang berminat terhadap sejarah, kebudayaan, adat resam dan alam semulajadi negeri Kelantan.

 

 • Menggalak dan menarik minat masyarakat berbilang kaum mengenai asal-usul mereka bagi mewujudkan suasana harmoni dan mengeratkan perpaduan.

 

 • Membantu dalam usaha mengembangkan industry pelancongan Negara.

 

 

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID