=

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
(Dikemaskini setiap 6 bulan sekali)

Bil Perkhidmatan Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Pencapaian Sehingga 31 Disember 2015

Jumlah

% Jumlah %
 1.

Mengadakan pameran tentang sejarah, budaya dan alam semulajadi Negara dengan berkualiti dan praktikal bagi memenuhi keperluan semasa mengikut jadual yang ditetapkan. 

5  80% -   telah dilakukan
2

Maklum balas bagi permohonan pinjaman koleksi akan dijawab dalam tempoh 3 hari 

100% -  -
 3.

Memastikan setiap pertanyaan atau aduan diambil tindakan dalam masa 3 hari selepas dilaporkan

19  -  - telah dilakukan
4

Memastikan maklum balas permohonan lawatan berpandu ke muzium dijawab mengikut tempoh yang ditetapkan samada melalui surat atau emel

30 100%  -  - telah dilakukan
5 Memastikan permohonan bagi pembelian bahan penerbitan melalui kaunter, surat dan emel diberi layanan atau maklum balas sebagaimana yang telah ditetapkan 100% - telah dilakukan

 

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Muzium Negara
 • Jabatan Warisan Negara
 • Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
 • Arkib Negara Malaysia
 • Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Muzium Terengganu
 • Muzium Pahang
 • Muzium Perak
 • Muzium Kedah
 • Muzium Pulau Pinang
 • Muzium Negeri Sembilan
 • Muzium Sabah
 • Muzium Sarawak