=

Pencapaian Piagam Pelanggan 2015

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN:
Pencapaian piagam pelanggan akan dikemaskini setiap 6 bulan sekali.
Bil Perkhidmatan Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan  Perkhidmatan Yang    Melebihi Tempoh Masa /  Standard Piagam  Pelanggan Yang  Ditetapkan    Pencapaian Sehingga 31      Disember 2015

Jumlah

% Jumlah %
 

Mengadakan pameran tentang sejarah, budaya dan alam semulajadi Negara dengan berkualiti dan praktikal bagi memenuhi keperluan semasa mengikut jadual yang ditetapkan.

            5      80%               -   Telah dilakukan
 

Maklum balas bagi permohonan pinjaman koleksi akan dijawab dalam tempoh 3 hari

                   -    
 

Memastikan setiap pertanyaan atau aduan diambil tindakan dalam masa 3 hari selepas dilaporkan.

         19                  -   Telah dilakukan
 

Memastikan maklum balas permohonan lawatan berpandu ke muzium dijawab mengikut tempoh yang ditetapkan samada melalui surat atau emel.

         30      100%                -   Telah dilakukan
  Memastikan permohonan bagi pembelian bahan penerbitan melalui kaunter, surat dan emel diberi layanan atau maklum balas sebagaimana yang telah ditetapkan                    -   Telah dilakukan

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID