=

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Tahun 2015

STATISTIK ATAS TALIAN:
Bilangan transaksi perkhidmatan online di Laman Web Rasmi Perbadanan Muzium Negeri Kelantan
Dari bulan Januari - Disember 2015
  Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklum Balas / Pertanyaan 0 4 2 0 7 0 0 0 2 4 1 5
2 E-Aduan Kelantan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Bilangan transaksi perkhidmatan online di Laman Web Rasmi Perbadanan Muzium Negeri Kelantan
Dari bulan Januari - Disember 2016
  Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklum Balas / Pertanyaan 1 1  2  1  2  6  4  1  3  4   7   1
2 E-Aduan Kelantan 0 0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0

Bilangan transaksi perkhidmatan online di Laman Web Rasmi Perbadanan Muzium Negeri Kelantan
Dari bulan Januari - Disember 2017
  Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 Maklum Balas / Pertanyaan 3 1  0  1  0  0  2  0  2  3   5   1
2 E-Aduan Kelantan 0 0  0  0   0   0   0   0   0   0   0  0

Bilangan transaksi perkhidmatan online di Laman Web Rasmi Perbadanan Muzium Negeri Kelantan
Dari bulan Januari - Ogos 2018
  Sistem Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos
1 Maklum Balas / Pertanyaan 5 6  4  5  4  4  6  5
2 E-Aduan Kelantan 0 0  0  0   0   0   0   0
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Muzium Negara
 • Jabatan Warisan Negara
 • Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
 • Arkib Negara Malaysia
 • Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • Muzium Terengganu
 • Muzium Pahang
 • Muzium Perak
 • Muzium Kedah
 • Muzium Pulau Pinang
 • Muzium Negeri Sembilan
 • Muzium Sabah
 • Muzium Sarawak