=

Statistik Pengunjung Muzium

Tahun 2012 = 102,458 orang

Tahun 2013 = 108,219 orang

Tahun 2014 = 188,247 orang

Tahun 2015 = 231,995 orang

Tahun 2016 = 179,942 orang

Tahun 2017 = 128,642 orang

  • myGOV
  • Kerajaan Negeri Kelantan
  • Jabatan Perkhidmatan Awam
  • MAMPU
  • MSC Malaysia
  • mySMS 15888
  • MyID