Audit Pemantauan Perlaksanaan Program UMI pada 23 Mac 2021

Sekitar Audit Pemantauan Perlaksanaan Program Ubudiyyah, Mas’uliyyah dan Itqan (UMI) kepada jabatan dan kakitangan Perbadanan Muzium Negeri Kelantan.

Audit ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman dan pembudayaan UMI di peringkat jabatan dan memastikan Program UMI dapat dilakukan secara berterusan.

Terima kasih diucapkan kepada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK).

Tarikh 23 Mac 2021 Lokasi  Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, Kota Bharu

auditumi 01
auditumi 02
auditumi 05
auditumi 06
auditumi 08
auditumi 09
auditumi 10
auditumi 11
auditumi 14
auditumi 15
auditumi 16
auditumi 17
auditumi 18
auditumi 19
auditumi 20