• Soalan Lazim
  • Hubungi Kami
  • Aduan & Maklumbalas
  • Peta Laman

Pak Dogol & Wak Long

Pak Dogol 2

Pak Dogol

Dia merupakan pengasuh Sri Rama dan amat setia kepada Sri Rama. Dia diberi gambaran seorang tua berwarna hitam, berperut buncit dan pusatnya sedikit terkeluar, mempunyai hidung yang besar, berkepala botak dan sedikit mendongak ke atas. Patung Pak Dogol pula diukir dengan kedua-dua tangannya boleh digerakkan dan sebelah tangannya memegang sebilah golok.

He is a nanny for Sri Rama and very loyal to Sri Rama. He was pictured as a black old man with potbelly and his belly button a bit out, have a big nose, bald and slightly looking up. Pak Dogol statue is carved with both hands can be moved and one of his hands is holding a machete.

Wak Long 2

Wak Long

Juga watak kelakar dan nakal. Merupakan teman rapat kepada Pak Dogol. Menurut cerita wayang kulit, Wak Long ini dijadikan daripada daki Pak Dogol. Memiliki sedikit jambul di kepalanya dan bermulut sempit. Patung Wak Long juga diukir dengan kedua-dua belah tangannya boleh digerakkan tetapi, Wak Long tidak memegang apa-apa senjata.

He is also a funny and mischievous character. He is Pak Dogol’s best friend. According to the wayang kulit story, Wak Long is made from Pak Dogol’s dirt. Have a little topknot on his head and narrow mouth. His statue is also carved with both hands can be moved but Wak Long does not hold any weapons.