• Soalan Lazim
  • Hubungi Kami
  • Aduan & Maklumbalas
  • Peta Laman
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2024
(Dikemaskini setiap 4 bulan sekali)
Tarikh : 5 Mei 2024

Bil Perkhidmatan Perkhidmatan Yang Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Perkhidmatan Yang Melebihi Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Yang Ditetapkan Pencapaian Sehingga 31 Disember 2023

Jumlah

% Jumlah %
 1.

Mengadakan pameran tentang sejarah, budaya dan alam semulajadi Negara dengan berkualiti dan praktikal bagi memenuhi keperluan semasa mengikut jadual yang ditetapkan. 

1 100% -  - telah dilakukan
2

Maklum balas bagi permohonan pinjaman koleksi akan dijawab dalam tempoh 3 hari 

0 100% -  - telah dilakukan
 3.

Memastikan setiap pertanyaan atau aduan diambil tindakan dalam masa 3 hari selepas dilaporkan

7 100% - - telah dilakukan
4

Memastikan maklum balas permohonan lawatan berpandu ke muzium dijawab mengikut tempoh yang ditetapkan samada melalui surat atau emel

11 100%  - - telah dilakukan
5 Memastikan permohonan bagi pembelian bahan penerbitan melalui kaunter, surat dan emel diberi layanan atau maklum balas sebagaimana yang telah ditetapkan 0 100% - telah dilakukan